حقوق بشر اساسی

امروزه حقوق بشر، حیاتی ترین نیاز بشر است...

حقوق بشر اساسی

امروزه حقوق بشر، حیاتی ترین نیاز بشر است...

۱ مطلب با موضوع «نامه های نوشته بر باد!» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

با سلام

اولا قانون تعهد به انجام کار یا پرداخت پول در ازای تحصیلات رایگان، ظالمانه است چراکه دانشجو در کنکور شرکت کرده و تحت شرایط رقابتی با زحمت خود پذیرفته شده است. با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد کشور در طی دوره تحصیل به اندازه کافی هزینه کرده و همین که چندین سال از جوانی خود را بجای دنبال بازار و پول بودن به دنبال علمی گذاشته که در این کشور بهایی ندارد برای وی کافی است. واقعا دولت به جای حمایت از جوانان مستعد کشور چرا تا می تواند مانع پیشرفت آن ها می شود؟! 

یا حق 

  • parsley